Báo cáo tài chính DATC hé lộ khoản nợ phải thu 20.500 tỷ tại SBIC