Đức Huy ghi bàn tuyệt đẹp chiếm ngay 100 triệu chung kết King’s Cup