Người phụ nữ bị nhóm côn đồ hành hung ngay tại nhà